Lista recenzji

  

King dotychczasowy - krótko o 27 powieściach Mistrza

Jest legendą: Antologia w hołdzie Richardowi Mathesonowi
Toystories
Zaułki zbrodni

__________________________________________________________________________________________________________________

Recenzje dla serwisu Zbrodnia w Bibliotece (nieopublikowane na blogu):Recenzje dla portalu Kostnica (nieopublikowane na blogu):Recenzje dla portalu Sztukater (nieopublikowane na blogu):__________________________________________________________

WYWIADY:

Wywiad z Manelem Loureiro, twórcą Apokalipsy Z


__________________________________________________________
Recenzje:

Notki około-filmowe:***

Seria [ze słownikiem]


Komentarze

Popularne