Posty

Wyświetlanie postów z 2018

Czy mnie słyszysz, Elena Varvello

Nieznana terrorystka, Richard Flanagan

Martwa jesteś piękna, Belinda Bauer [przepremierowo]

Hipokryzja, Andrzej Kruszewicz